back Kometa 17P/Holmes Astronomické události
 

Kometa 17P/Holmes je jako žádná jiná. Přísluním prolétla již v létě 2007 a nebyla vidět ani velkými dalekohledy. V roce 1892, kdy byla objevena, náhle zjasnila. Nikdo už nejspíš nečekal, že se může stát totéž a že se kometa bude v roce 2007 chovat tak podobně. Nyní na přelomu roku divadlo jakoby končí, kometa je již obtížně viditelná okem jako obrovský mlhavý flek v Perseovi. Avšak je to již všechno? V lednu 1893 zjasnila ještě jednou, co přinese rok 2008?
O kometě jsem psal již 24. října a v dalších týdnech na IAN a na KLAP.

Stránka je průběžně aktualizována..


Poslední pokus o snímek komety ze začátku března. Na tmavé lokalitě jsem hodinu snímal 10 minutovými expozicemi a zprůměroval je. Poté provedl složité úpravy, abych zvýraznil kometu a potlačil nežádoucí změny barvy na pozadí.
9. 3. 2008, Canon 300D + Sigma 5,6/135mm, expozice 6x10min, ISO 800.


Nezávisle několik pozorovatelů hlásilo, že kometa již není vidět okem. Ani já ji neviděl, přestože jsem ji pozoroval na dosud nejtmavší obloze za poslední týdny. V triedrech je však stále bez problému patrná. Na fotkách s mlhovinou California se stala krásnou ozdobou. Škoda že mi v asi -10 °C zamrzl objektiv a dovolil jen 2 expozice.
Canon 300D + Sigma 5,6/135mm, expozice 2x8min, ISO 800.


Kometa byla bez problémů viditelná jak přímým, tak bočním viděním i 24. února, tedy 4 měsíce po zjasnění! Přičinila se o to i kvalitní tmavá obloha. Kometu se mi povedlo zachytit nedaleko mlhoviny NGC 1499 (California) v souhvězdí Persea.
Canon 300D + Sigma 5,6/135mm, expozice 6x6min na ISO 800.


Kometa je viditelná i v únoru pouhým okem. Podařilo se mi ji bezproblémově vidět 3. února, poněkud hůře i 10. února.
Canon 30D + Canon 70-200/2,8L (200@3,2), expozice 2x3min na ISO 800, fotografoval Aleš Majer 10. 2. 2008.


27. ledna se náhle vyjasnilo. Měsíc už vycházel a tak jsem kometu jen obhlédl. Kresba připomíná jak jsem kometu viděl v triedru 10x50, nejsou v ní všechny hvězdy, jen ty nejjasnější v okolí komety. Velikost v předozadním směru byla asi 50', kolmo na tento směr asi 80'. Koma byla obrovská a okem nepozorovatelná. Zčásti díky ne ideální poloze na nebi, zčásti možná díky blízkému Algolu. Je ale docela možné, že už nebude okem viditelná ani později.


13. 1. 2008. Kometa se pomalu přesouvá k Algolovi. Okem je již téměř neviditelná. Je velmi rozsáhlá, asi 1 x 1,5°.
Canon 300D + Sigma 5,6/135mm, expozice 2x4min na ISO 800.


13. 1. 2008. Kometa v porovnání s mlhovinami v Orionu. Stejná expoziční doba, velmi podobné zpracování. Důraz byl kladen na ukázku toho, jak je kometa slabá oproti některým partiím Velké mlhoviny v Orionu. Kromě toho je možné dobře porovnat její neuvěřitelně velkou komu s rozlohou nádherných mlhovin v Orionu (u pásu mlhovina Plamínek, pod levou hvězdou pásu velmi nenápadná mlhovina s Koňskou hlavou, v dolní části snímku komplex mlhovin v čele s M 42).
Canon 300D + Sigma 5,6/135mm, expozice: Orion 2x4min na ISO 800 + 2x30s na ISO 400 (HDR merge). Kometa 2x4min na ISO 800.


3. 1. 2008. Kometa se nacházela nedaleko otevřené hvězdokupy M 34 v souhěvzdí Persea. Stále byla viditelná pouhým okem, avšak byla velmi rozsáhlá (rozměr asi 1°) a málo jasná.
Canon 300D + Sigma 5,6/135mm, expozice 4x150s na ISO 800, mozaika dvou snímků.


Kometa v období 31. 10. až 9. 12. 2007
Vybral jsem čtyři typické pohledy na kometu a hvězdokupu Melotte 20 v okolí nejjasnější hvězdy Persea - Mirfaku - kterého kometa navštívila právě 18. a 19. listopadu. Od svého zjasnění mnohokrát změnila podobu - od malé komety hvězdného vzhledu obklopené zelenou obálkou, až po velkou nevýraznou "medúzu" více než dvakrát tak velkou, jako je průměr Měsíce na obloze. Jeden čas byla doplněna slabým iontovým ohonem, aby i o ten přišla.
Snímky z 31.10., 5.11., 18.11. a 9.12.2007, detailně o nich níže.


26. 12. již byla kometa nepříliš výrazná, ale stále viditelná okem, na snímku je i kometa 8P/Tuttle a galaxie M31 a M33. Snímek byl značně znehodnocen rosením objektivu a vznikem inverzní oblačnosti.
Canon 300D + EF-S 18-55@22mm, f4, ISO800, expozice 3 min.


Pohled od ha chí v Perseovi přes kometu uprostřed až k Plejádám v Býkovi.
Canon 300D + EF-S f4/18-55@28mm, expozice 7x3min na ISO 800.


15. 12. je již kometa vizuálně podobná h a chí v Perseu. Velký ne už moc nápadný flek.
Canon 300D + Sigma 5,6/135mm, expozice 4x3min na ISO 800.


5. 12. byly vynikající podmínky. Kometa je větší než dva Měsíce, stále viditelná okem.
Canon 300D + Sigma 5,6/135mm, expozice 2x5min na ISO 800.


28. 11. už kometa vypadala jako velká medúza, byla však stále dobře viditelná pouhým okem.
Canon 300D + Sigma 5,6/135mm, expozice 2+3min na ISO 800.


18. 11. prolétala kometa kolem Mirfaku, nejjasnější hvězdy v Perseovi, ten ji dokonale přezářil.
Canon 300D + Sigma 5,6/135mm, expozice 4x2min na ISO 800.


5. 11. bylo patrné, že kometa se zvětšuje, vnější koma mizí a ohony jsou výraznější.
Canon 300D + Sigma 5,6/135mm, expozice 30+60s na ISO 400 a 120+240s na ISO 800.


Kometa měla 31. 10. jasnou vnitřní komu bílé barvy, dále vnější zelenou komu a náznak modrých iontových ohonů.
Canon 300D + Sigma 5,6/135mm, expozice 30+60s na ISO 400 a 60+120+180s na ISO 800.

 

back   Astronomické události