Halový sloup nad Jabloncem

Pondělní ráno 18.10. nám při východu Slunce připravilo pěknou podívanou na některé halové jevy. Konkrétně byl dobře patrný tzv. halový sloup – ten se jeví jako světelný pruh procházející vertikálně Sluncem. Z halového sloupu bývá častěji patrná právě horní část, neboť se šance na jeho spatření zlepšuje při pozici Slunce nízko nad horizontem, kdy spodní část sloupu není možné vidět. Tento jev vzniká odrazem paprsků od podstav přibližně horizontálně orientovaných ledových destiček, může však vznikat i odrazem od stěn krystalových sloupků.

Jev byl z Jablonce dobře patrný mezi 7.50-8.00 hod, kdy Slunce vycházelo za Černou Studnicí. Z této doby rovněž pochází snímek, jehož různé variace zpracování můžete shlédnout na přiložených fotografiích. Na průsečíku halového sloupu s kružnicí malého hala je lehce patrný i dotykový oblouk.

Komentáře byly uzavřeny.