Nadějná kometa Panstarrs

O této kometě už bylo psáno mnoho nadějných slov na webu kommet.cz v souvislosti s možnou viditelností této komety pouhým okem na jaře 2013. Příliš se toho nyní, více jak rok před největším přiblížením ke Slunci, říci nedá, je tu však přeci jenom něco málo nového, díky aktivitám našeho člena Martina Maška, který má přes internet přístup k robotizovanému dalekohledu FRAM v Argentině. Díky němu máme aktuální snímek komety, který přispěl k poznání, že kometka je o něco jasnější, než předpokládá efemerida a dále umožnil zpřesnit její dráhu ve sluneční soustavě.

kometa Panstarrs 5.2.2011
Foto: FRAM (M. Mašek, J. Černý, J. Ebr, M. Prouza, P. Kubánek, M. Jelínek). Zpracoval Martin Mašek

Dalekohled FRAM patří Fyzikálnímu ústavu AV ČR a v Argentině má za úkol sledovat stav atmosféry pro observatoř Pierra Augera. Kromě toho je využíván na okamžité sledování zdrojů gama záblesků a ve zbývajícím volném čase je nyní využíván na fotografování zajímavých objektů ve sluneční soustavě, jako jsou blízkozemní planetky, nebo slabší komety. V prosinci se dalekohled proslavil sadou fotografií komety Lovejoy před průletem i po průletu kolem Slunce.

Na jaře 2013 se kometa prosmýkne kolem Slunce blíže než obíhá planeta Venuše, což dává předpoklad, že by mohlo jít o velmi jasnou kometu, ale bude v té době úhlově málo vzdálená od Slunce, což nejspíš ten nejlepší zážitek neumožní. Přesto by mohlo jít o podobně pěknou kometku, jako byla C/2002 C1 (Ikeya-Zhang) a kdoví, třeba to bude odplata jižanům za jejich krásnou kometu C/2006 P1 (McNaught). Ale, my, kdo jsme kometu McNaught viděli 14. ledna 2007 vedle Slunce ve dne na obloze máme právem pocit, že každá kometa je jiná a odplata nebude třeba. Přesto se jistě všichni napjatě těšíme, co nám kometa Panstarrs předvede.

Martin Gembec

Komentáře byly uzavřeny.