Vývoj komety PanSTARRS

Diskuze o neobvyklém vzhledu komety PanSTARRS mě přivedla k tvorbě této mozaiky vývoje komety během dvou měsíců. Kometa má neobvykle silnou produkci prachu a prakticky neunikaly žádné ionty, které by vytvořily zelenou komu a modrý ohon. Snad jen na prvním snímku je možná rovný ohon sodíkový. Prach v dráze komety tvořil výraznější ohon, který vždy na snímku směřoval vlevo. Tím, jak kometa prolétá rovinou dráhy Země, ohon se zvýrazňuje a nyní dokonce dominuje vzhledu komety, zatímco nahoru a doprava směřující vějíř slábne. Nejlépe to zachytili kolegové ze Slovenska.

vývoj komety PanSTARRS

Martin Gembec

Komentáře byly uzavřeny.