Kometární pětka

Máme za sebou další velmi povedené kometární ráno, ale tento nadpis článku jsme již použili, tak tentokrát volím „kometární pětku“, protože těch jasných komet, které lze shlédnout na ranní obloze malými přístroji je v současnosti hned pět. Ale vezměme to popořadě…

kometa Lovejoy 12.11.2013, foto: MaG

Již několik dní nás numerické modely udržovaly v naději, že nad ránem 12. 11. se vyjasní. Ještě večer jsme sledovali s napětím satelitní snímky s nízkou oblačností zahalující přes polovinu území Čech. Když jsem ale před půlnocí ulehal, byla již na webkameře na Vrbatově boudě v Krkonoších jasně patrná inverze. Budík jsem měl natažen na 4.00 a hned po jeho zazvonění jsem objevil na displeji dvě SMS – od MaGa, který již ustavoval montáž na Kopanině i od Vice, který se právě chystal vyrazit. Věda, že Vic bude mít velký 125mm binar, jsem vzal pouze triedr 15×70ED a lehký fotografický stativ. Po příjezdu na Kopaninu jsem se přidal k oběma zmíněným kolegům, kteří již pozorovali.

kometa 2013 R1 Lovejoy ve Lvu poblíž Jesliček v Raku, foto 50mm objektivem, MaG
Kometa byla viditelná poblíž hvězd hlavy Lva (zcela vlevo), vpravo se skvěly Jesličky v Raku, foto 50 mm objektivem: MaG

Na astrofóru jsem četl o pozorování komety C/2013 R1 Lovejoy pouhým okem předchozí noci, což jsem považoval za nemožné, ale chlapci mne upozornili, že je opravdu vidět. A skutečně – ani jsem se nemusel dlouho adaptovat na tmu a v hlavě Lva jsem uzřel mlhavý flíček, trochu připomínající kulovou hvězdokupu M13. Kometa byla nádherná jak v triedru 15×70, tak ve velkém binaru Vixen. Krásná kruhová koma s výraznou centrální kondenzací a nápadným ohonem do špičky.

kometa X1 LINEAR 12.11.2013, foto MaG

Další na řadu přišla C/2012 X1 LINEAR promítající se mezi Arcturus a Mufrid. Od posledního pozorování výrazně zeslábla – v triedru jsem bočním pohledem sotva tušil náznak čehosi mlhavého SV od hvězdy 7,7 mag. Ve 125mm binaru byla výraznější, ale ne o moc – prostě velký a plošně velmi slabý, neohraničený mlhavý flek.

kometa C/2012 S1 (ISON), 12. 11. 2013, foto Martin Gembec

To nedaleko v Panně ležící C/2012 S1 ISON byla jiné kafe. Zametáním bez problémů viditelná v triedru 15×70 i s protaženou komou a dlouhým, rozevírajícím se ohonem s délkou min. 3 stupně. Velký binar ji ukázal jasněji se zajímavými detaily přechodu komy do chvostu.

kometa 2P/Encke, foto: MaG
Kometa 2P/Encke má také slabý iontový ohon, foto: MaG

kometa 2P/Encke, foto: MaG
Dodatečnou prohlídkou snímků jsem zjistil, že na prvním zkušebním snímku ještě za větší tmy a dvojnásobnou expozicí je vidět iontový ohon až ke kraji snímku. Kvalita je nevalná, ale ohon je překvapivě dlouhý (po odečtení gradientů a smítek v pozadí)

Na nejjižněji ležící 2P/Encke jsme museli počkat až na samý konec astronomické noci, kdy se nad horizontem vyloupla Spica. Kometa už také nevypadala zdaleka tak pěkně, jako při minulém pozorování, ačkoliv byla bez problémů v dosahu triedru i takto nízko nad obzorem. Ale ani 125mm binar neukázal víc než jasné jadérko, po rozsáhlé komě jsme pátrali marně.

kometa 2013 V3 Nevski 12.11.2013, foto: MaG

Ale opravdový zážitek nás čekal až na závěr. Vic zkusil podle mapky v laptopu vyhledat nedávno objevenou novou kometu C/2013 V3 Nevski, která měla mít podle efemeridy ke 13 mag., ale pro velký binar byla celkem snadným objektem, což jsme vůbec nečekali. Povzbuzeni tímto úlovkem jsme zkoušeli ještě C/2013 N4 Borisov, ale za pokročilého svítání tak nízko nad obzorem již nebyla šance…

Přesto jsme byli velmi rádi za tu spatřenou kometární pětku, která v těchto dnech zdobí ranní oblohu. Kdyby tak ještě počasí v tomto ročním období nabídlo více jasných nocí, ale třeba si to schovává na začátek prosince pro kometu ISON po průchodu perihéliem…

Aleš Majer

…fotografování komet, ačkoli ulehčeno kvalitní montáží CG5-GT Adv. s naváděním pomocí počítače, stále se neobejde bez jisté dávky trpělivosti a nevyspání. Na místě musím být první a odjíždím poslední. Má to ale své výhody. Ať už to jsou první zážitky pomocí malých a velkých triedrů po první rekognoskaci terénu, tak tentokrát i radost z pohledu okem na kometu ihned po vystoupení z auta. No, kdy to zažijete? Ráno za svítání jsem navíc při focení dark-framů zjistil, že Spica byla doplněna o jasnější hvězdičku blíže obzoru. Tím jsem si příjemně doplnil teoretizování o tom, že ráno je vidět Merkur. Byla to opravdu pěkná tečka a neodolal jsem to provizorně cvaknout.

Merkur a Spica nad ránem

Každopádně sám jsem byl z tohoto rána v příjemném opojení a zážitky s kometami si rád ještě několikrát zopakuji.

MaG

Komentáře byly uzavřeny.