Dvojitý tranzit měsíců přes Jupiter

5. června 2019 června byl očekávaný tranzit měsíců Ganymeda a Io přes Jupiter, zároveň oba měsíčky vrhaly na povrch planety výrazný stín, došlo tak k takovému „zatmění Slunce na Jupiteru“. Tato situace sice na největší planetě Sluneční soustavy nastává několikrát do roka, ale není ji možné pokaždé zachytit. Pozorovaní tohoto úkazu velmi ovlivňuje povětrnostní situace na zemi, tzv. seeing. Tentokrát to ale vyšlo na jedničku.

Na mé oblíbené pozorovací stanoviště „Alšovice“ jsem vyrazil těsně před půlnocí. Techniku je potřeba nejdříve seřídit a zejména nechat dobře vytemperovat dalekohled na okolní teplotu.

Použitá technika:

Montáž: Sky-Watcher EQ6 Pro SynScan

Dalekohled: Sky-Watcher Newton 150/750 mm

Filtr: ADC Omegon pro korekci atmosférické disperze (optická vada – barevné zkreslení způsobené průchodem světla přes atmosféru)

Projekční Okulár: Baader 5 mm Hyperion Modular Eyepiece

Planetární kamera: ZWO ASI178MC

Základní optické zvětšení tedy bylo 150× a díky technice snímání projekce za okulárem se původní ohnisko 750 mm dalekohledu proložilo na 6 m.

Po seřízení ADC a provedení kalibračního Flat snímku, který se následně online odečítá od snímaného obrazu a kompenzuje drobné nečistoty v optické trase, které jinak působí velmi rušivě, jsem byl víceméně připraven.

Pak jsem již začal cca v 0:50 pomocí programu FireCapute snímat jednotlivá 2minutová 4K videa (z důvodu rotace není vhodné natáčet delší sekvence). Videa jsou ukládána v RAW formátu, a tak se cca 200 GB volné prostoru na SSD disku za 1 hodinu zaplnilo, a proto jsem záznam ukončil.

Následovalo krátké vizuální pozorování Jupiteru i Saturnu, který mezitím vystoupal do rozumné výšky nad obzor. Následně jsem celé pozorování ve cca 2 ráno ukončil.

Druhý den jsem doma již nacvičeným postupem v programech PPIP, AS12, WinJUPOS a ZonerX všechna data zpracoval a zde jsou výsledky:

Výsledný snímek:

Jupiter 5. 6. 2019 s tranzitem Ganymeda a Io se stínem – Alšovice u Jablonce nad Nisou, Newton 150/750 mm, projekce za okulárem Hyperion Modular 5 mm, ADC Omegon, Kamera: ZWO ASI178MC, výsledné ohnisko optické soustavy 6000 mm, FireCapture 25×120 sec video, složeno PIPP, AS!2, WinJUPOS, Gaussovské doostření a měkká kresba v ZonerX

Animace 0:50 – 1:45:

Ukázka surových dat z kamery:

A ještě jiný snímek Jupiteru z 25. 5.: „Zapadající rudá skvrna“

Jupiter a Io 24. 5. 2019, 00:32. Alšovice u Jablonce nad Nisou, Newton 150/750 mm, projekce za okulárem Hyperion Modular 5 mm, ADC Omegon, Kamera: ZWO ASI178MC, výsledné ohnisko optické soustavy 6000 mm, SharpCap 30×120 sec video, složeno PIPP, AS!3, WinJUPOS, Gaussovské doostření a měkká kresba v ZonerX

Roman Hujer

Jeden komentář k “Dvojitý tranzit měsíců přes Jupiter”

  1. Vic

    Dobrá práce! My jsme vydrželi na Jizerce do 3 do rána. A podmínky tam byly také velmi dobré. Trochu vlhko, bezvětří, ale slušný seeing. Nejlepším se jevilo zvětšení 177×, kdy stíny byly pěkně kontrastní a na kotoučku se dalo vykoukat i oba měsíčky. Io byl snadnější, promítal se hezky do severního pásu.