Setkání k 10 letům JOTO ve Świeradówě-Zdróji

Po tiskové konferenci, která proběhla přesně 10 let od založení Jizerské oblasti tmavé oblohy (4. listopadu 2019), proběhlo slavnostní setkání k výročí JOTO také „na místě činu“. Tak bychom mohli nazvat budovu nadleśnictwa Świeradów-Zdrój. Zde totiž proběhlo v roce 2009 setkání, kde se řešily detaily k nápadu našich polských kolegů, astronomů z Univerzity ve Wroclawi, založit přeshraniční oblast tmavé oblohy. Jak už víme, nápad se ujal a první přeshraniční projekt tohoto typu na světě byl oficiálně založen podepsáním memoranda na Jizerce 4. 11. 2009. Nyní, po deseti letech můžeme říci, že projekt si vzaly za své všechny významné instituce na české straně. A po setkání ve Świeradówě 28. 11. 2019 můžeme prohlásit, že i v Polsku se dějí samé pozitivní věci. 

 

Úvodní slovo si vzal „otec zakladatel“ Sylwestr Kołomański (Astronomický ústav Univerzity ve Wroclawi). Připomněl všechny aspekty, které vedly k založení JOTO, i současný stav světelného znečištění. Po něm hovořil Arkadiusz Lipin (šéfredaktor časopisu Góry Izerskie). Ten doplnil, že světelné znečištění je dnes celospolečenským problémem, který se týká i živé přírody, života lidí a zdraví, stejně jako ekonomiky. Velmi zajímavý pohled na řešení problému světelného smogu přednesl Piotr Nawalkowski (OPP POLARIS)Předvedl jaké jsou vhodné zdroje světla, připomněl, jak přesvětlujeme vozovku i její okolí, upozornil na vhodnou barvu světla a především ukázal příklady správně osvětlených obcí v Polsku. Svoji podporu poté vyjádřili i správci obou částí Jizerské oblasti na polské straně, což jsou nadleśnictwa Szklarska Poręba a Świeradów-Zdrój. 

Výročí JOTO ve Swieradowě Výročí JOTO ve Swieradowě Výročí JOTO ve Swieradowě

K výročnímu setkání byla poté za účasti médií slavnostně otevřena dřevěná rozhledna na vrchu Cziernawska Kopa. Tato pozoruhodná a krásná stavba je zřejmě neobyčejně kvalitně postavena, pokud mohu soudit v porovnání s podobnými u nás. Za prvé bylo použito neobyčejně kvalitní, pravděpodobně modřínové dřevo. Dále jeho úprava připomíná spíše terasy luxusních vil a trámoví je do sebe krásně sestaveno a sešroubováno. Zvenku to působí jako stavba ve stavbě. No a to nejdůležitější? Rozhledna se vůbec nehýbe. A to mohu potvrdit, protože místy foukal nárazový vítr tak silný, že se proti němu nedalo ani nadechnout. V těchto extrémních poryvech jsme tam byli v počtu větším, než je nejspíš doporučený, ale nezaznamenal jsem ani pohyby, ani chvění konstrukce. 

Výročí JOTO ve Swieradowě Výročí JOTO ve Swieradowě

Během akce jsme krátce probrali i možnosti dalšího rozvoje. Například bylo dohodnuto, že Rozdroże Izerskie bude stanoveno jako tzv. punkt astronomiczny, tedy oficiální místo určené pro amatérské astronomy k pozorování oblohy. O tom bude informováno v přilehlých obcích, na internetu a také přímo na místě. Obě nadleśnictwa se nyní pokusí najít vhodné prostředky propagace tohoto místa (cedule, volný vjezd na vybraná místa). Naším cílem je rozšířit hranice Jizerské oblasti tmavé oblohy až sem, ale to je ještě věcí dalšího jednání. 

Slavnostní setkání se vydařilo a velký dík patří našim polským přátelům za to, jak se toho zhostili.

Martin Gembec

Výročí JOTO ve Swieradowě

Komentáře byly uzavřeny.