Kometa C/2011 W3 (Lovejoy)

V minulých dnech jsem byl zcela „zaměstnán“ děním v okolí Slunce. Nemohl jsem se vynadívat na neuvěřitelné dění v okolí naší hvězdy, když kolem prolétla kometa Lovejoy. Nikdo to neočekával, ale kometa, jakoby to byla nějaká samozřejmost, přežila průlet těsně nad povrchem hvězdy a opět se vynořila na druhé straně.

Události předchozích dnů popisuje mnoho internetových stránek. Z těch českých doporučuji server kommet.cz, kde Jakub Černý pravidelně vydává zajímavé články. Právě Kuba a také Martin Mašek, člen našeho Klubu astronomů Liberecka, oba amatérští astronomové, se dali dohromady s profesionály z Fyzikálního ústavu AV ČR a s jejich pomocí získali cenná data o kometě. Snímky pořizované na dálku pomocí robotického dalekohledu FRAM obletěly svět. Především tento tým umožnil zpřesnění dráhy komety i sledování jejího vývoje den po dni. Martin Mašek například přispěl přesnou astrometrií (poloha komety) a díky němu FRAM získal i MPC číslo I47. Tento dalekohled také pořídil poslední snímek komety ráno 11. prosince, kdy několik hodin poté začaly kometu sledovat přístroje kosmických sond STEREO. A ten samý dalekohled posloužil k prvnímu snímku ze Země v době, kdy se ještě kometa nachází v zorném poli korónografu SOHO! Je to umožněno štěstím na počasí v Argentině, šikovností našich astronomů a také tím, že kometa má velmi příznivou polohu vůči Slunci v době, kdy vychází.

Nechť je pro vás tento krátký článek pozvánkou na pondělní setkání, kde si nejen o této kometě popovídáme a pustíme snímky a videa, ale také si předáme kalendáře a rozloučíme se s rokem 2011.

Astronomické setkání v Jablonci nad Nisou začíná jako obvykle v Klubu na Rampě 19. 12. v 18 hodin. Všichni jste srdečně zváni.

dráha komety Lovejoy na snímcích korónografu SOHO
Pomyslná dráha komety Lovejoy na snímcích korónografu SOHO. Terčík uprostřed zakrývá Slunce (naznačené bílým kolečkem). Poloha ohonu nejblíže terčíku vlevo a hlavy komety u terčíku vpravo jsou z jediného snímku. Kometa po průletu těsně nad povrchem Slunce jakoby přišla o svůj starý ohon a mezitím se jí vytvořil nový. Prachový ohon je široký a mírně zahnutý a iontový je přímý. Velmi dobře je patrné zjasnění komety po průletu.

Martin Gembec

Komentáře byly uzavřeny.