Zpracování snímků Měsíce a Jupiteru

 

V předchozím článku jsme se věnovali Slunci. Použité metody zpracování obrazu přímo vybízí k zpracování videí z 9. března, kdy jsme na hvězdárně v Turnově fotili Měsíc a Jupiter. Výsledky vždy nejvíce ovlivňuje seeing a taky dalekohled se trochu chvěje s tím, jak se špatně přenáší pohyb motorku na osu dalekohledu. Bude se tam muset předělat bovden. Nicméně s výsledky můžeme být na první pokus celkem spokojeni. Snímky vznikly opět zpracováním videa v Autostakkertu 2 a pak v Registaxu 6. Dole jsou na ukázku dvě videa, jak vypadal Jupiter i Měsíc přímo v dalekohledu. Videa natáčel Pavel Dostál, zpracovával Martin Gembec.

porovnání zpracování snímků Měsíce
Porovnání nejlepšího snímku z videa, dále 100 složených snímků v Autostakkertu a nakonec zostřená verze z Registaxu 6

Níže následují dvě různé verze téže fotografie Jupiteru. V jednom případě ze 30 snímků videa a v druhém ze 100 a více vytažených. Na obrázku můžeme vidět vpravo měsíc Ganymed. Dále přímo na kotoučku Jupiteru je téměř neviditelný Io (vypadá jako vlevo ze severní strany vykouslý jižní rovníkový pás), ale dominuje jeho tmavý stín. Dále je vidět Velká červená skvrna.

Jupiter Jupiter

Následuje série snímků Měsíce. Na první fotografii je plochý, lávou vyplněný kráter Plato (ještě hodně zalitý stínem) a vpravo od něj údolí Vallis Alpes.

Měsíc

Na dalším snímku dominuje pohoří Měsíční Apeniny a největší kráter Archimédés, dva menší krátery jsou potom Aristillus a Autolycus.

Měsíc

Pokračujeme-li níže, narážíme na konec Apenin s kráterem Eratosthénés na rozhraní světla a stínu.

Měsíc

Dále tu máme krásnou trojici kráterů nad sebou v pořadí shora Ptolemaeus, Alphonsus a Arzachel.

Měsíc

Na dalším snímku nahoře máme opět kráter Arzachel, ale snímku dominuje uprostřed vlevo kruhový kráter zalitý lávou, v němž vystupuje výrazný útvar v podobě meče. To je známý útvar Rupes Recta. Velký kráter pod ním (s menšími krátery uvnitř něj) je Deslandres.

Měsíc

A to už jsme na samotném jižním okraji Měsíce. Nahoře na snímku je zmíněný Deslandres. Pak následuje několik kráterů utopených ve stínu a dole pod středem snímku dominuje výrazný kráter Maginus se šňůrkou kopců centrálních vrcholků. Pěkný kulatý kráter dole při kraji Měsíce je Moretus (vidíme jen valy a uvnitř stín).

Měsíc

Na závěr slíbené videoukázky, jak vypadalo zdrojové video, z něhož vznikly výše uvedené snímky. Nejprve tedy Jupiter a pak jedna část Měsíce.

Jeden komentář k “Zpracování snímků Měsíce a Jupiteru”

  1. Pavel

    Terminátor (rozhraní světla a stínu) u snímků Měsíce, ale i pozorování je při zvětšeních 150x až 200x s kvalitním refraktorem velmi zajímavý z hlediska průběžného záznamu nebo pozorování, kdy se nechá během jedné noci sledovat postupná hranice světla a stínu u centrálních vrcholků kráterů, ale u u valových okrajů kráterů s větším převýšením.
    Jsou též velmi zajímavé a užitečné pozorovat tečné přechody planetek pro krátery podle předpovědí zákrytů planetek Měsícem. Zde se i využívá časové autority v UT a zpravidla pozoruje s více pozorovacími skupinami