Pád bolidu doprovázel dopad meteoritů

Výřez z celooblohového snímku bolidu z 8. listopadu 2020 pořízeného automatickou digitální bolidovou kamerou české bolidové sítě na stanovišti v areálu Střední školy hospodářské a lesnické ve Frýdlantu v Čechách. Přerušování světelné stopy bolidu (16krát za sekundu) je způsobeno elektronickou clonou a umožňuje nám určit rychlost bolidu (foto: Astronomický ústav AV ČR).

Když jsem v neděli 8. listopadu po 18. hodině na Královce chystal celooblohovku ke snímání, přeletěl vysoko na nebi velmi jasný bolid. Podle hlášení dalších pozorovatelů, kteří měli to štěstí, že byli jako já nad inverzí, se v krajině úplně zablesklo. Mě se to potvrdilo jen tím, že na souběžně snímané sekvenci komety ve Střelci je jeden snímek úplně rozsvícený, jakoby vyšel na chvíli Měsíc. Bolid jsem sledoval asi tři sekundy okem téměř přímo nad hlavou. Padal zhruba v oblasti mlhoviny IC1396 v Kefeu. Byl to neobyčejný pohled na relativně krátkou stopu – jakoby někdo vystřelil světlici na silvestra – svítilo to jasně zeleným až oslnivě bílým světlem a rozpadalo se za letu. Pak přišlo několik zsjasnění a rychlé zhasnutí. Asi po minutě jsem zaslechl tlumené výbuchy a vzdálené dunění, ani se mi to nechtělo věřit. Ještě jsem sdílel to nadšení s náhodnými kolemjdoucími se psy, co byli zrovna opodál a pak se druhý den dozvěděl od astronomů z Ondřejova, šlo o středně velký bolid a zůstaly po něm na zemi i nějaké meteority. Dnes byla zveřejněna jejich pádová oblast.

Snímek zachycuje výřez z celooblohového snímku bolidu z 8. listopadu 2020 pořízeného automatickou digitální bolidovou kamerou české bolidové sítě na stanovišti v areálu Střední školy hospodářské a lesnické ve Frýdlantu v Čechách. Přerušování světelné stopy bolidu (16krát za sekundu) je způsobeno elektronickou clonou a umožňuje nám určit rychlost bolidu (foto: Astronomický ústav AV ČR).

Z popisu astronomů, že začal svítit nad Hejnicemi a letěl pod úhlem 77° a z toho, kde mezi hvězdami jsem jej zhruba viděl svítit jsem usoudil, že by mohly meteority skončit někde u Kořenova nebo Vysokého nad Jizerou. Nakonec padly trochu blíže do velmi členitého terénu kolem Černé Desné.

Více informací o bolidu najdete na webu Astronomického ústavu:

Jasný bolid v podvečer 8. listopadu 2020 nad Českou republikou podrobně zachycený přístroji české části Evropské bolidové sítě

Zveřejňujeme pádovou oblast meteoritů v Jizerských horách

Mapa dopadové oblasti případných meteoritů bolidu EN081120_171102 podle údaj§ vědců z AsÚ AV ČR

Mapa dopadové oblasti případných meteoritů bolidu EN081120_171102 podle údajů vědců z AsÚ AV ČR

Martin Gembec
s poděkováním Pavlu Spurnému a jeho kolegům z Astronomického ústavu

 

Komentáře byly uzavřeny.