O nás

Klub Astronomů LibereckaKlub astronomů Liberecka tvoří nadšenci do astronomie, tedy milovníci oblohy z Liberce, Jablonce nad Nisou a širokého okolí. Od 22. 11. 2010 jsme pobočkou České astronomické společnosti.

Z akcí pro veřejnost znáte nejspíše Aleše Majera a Martina Gembece z Jablonce nad Nisou. Velký význam pro činnost mají ale i další členové (v oboru pozorování proměnných hvězd, komet i konání akcí).

Na akcích spolupracujeme také s Astronomickým ústavem AV ČR a firmou SUPRA Praha. Zážitky z akcí a upozornění na další setkání najdete v příslušné kategorii tohoto webu.

Chcete nám něco sdělit? Využijte stránku kontakt.


Členové pobočky:

Aleš Majer (předseda)
Martin Gembec (místopředseda)
Viktor Trnka (hospodář)

Tomas Baran
Karel Bůna
Martin Bůna
Felix Čermák
Ladislav Červinka
Vladimír Dvořák
Roman Hujer
Jiří Ježek
Radim Jirásek
Maggie Josífková
Eliška Kabelková
Jiří Kapras
Patrik Latislav
Kateřina Majkútová
Martin Mašek
Jan Pfannenstiel
Jan Pícha
Jiří Poděbradský
Josef Pozdníček (hostující člen)
Pavel Růžička
Richard Sysala (hostující člen)
Ladislav Šilhán
Jan Špulák (hostující člen)
Pavel Vála
Jana ZrnovskáProgramové prohlášení Klubu astronomů Liberecka – pobočky ČAS

Členové klubu se zaměřují na následující činnosti:

1. Vlastní aktivní individuální pozorovatelská činnost

2. Pozorování zajímavých úkazů pro veřejnost

3. Pořádání pravidelných měsíčních setkání pro členy klubu i pro veřejnost v Klubu Na Rampě v Jablonci nad Nisou (novinky a zajímavosti z astronomie a kosmonautiky)

4. Přednášková činnost pro veřejnost v Městské knihovně v Jablonci nad Nisou, příp. v jiných prostorách v Liberci aj.

5. Provozování webové prezentace klubu, doplňování aktuálních informací z pozorování i o nadcházejících zajímavých úkazech

6. Pravidelná příprava měsíční mapky oblohy s informacemi o zajímavých úkazech, viditelností planet atd. a týdenních přehledů aktuálních očekávaných událostí, výročí aj. pro web ČAS a AsÚ AV ČR

7. Účast v astrofotografických soutěžích

8. Spolupráce s dalšími zainteresovanými institucemi na propagaci JOTO – příprava akcí pro veřejnost (Euroregion Tour, Astronomický den v JOTO, Hvězdičková noc atd.), tiskové materiály atd.

9. Komunikace s regionálními médii – propagace a prezentace vlastní činnosti a činnosti ČAS

10. Spolupráce s orgány státní správy – žádosti o finanční dotace

11. Účast na zahraničních setkáních amatérských astronomů za účelem vlastní propagace a propagace JOTO (HTT, Orle, Stog Izerski atd.)

12. Návštěva a spolupráce s okolními astronomickými kroužky, hvězdárnami a soukromými pozorovatelnami (Jičín, Most, Rovensko p. T., Turnov, Železný Brod)

13. Příprava astronomického tábora pro děti a mládež v období letních prázdnin

14. Doplnění přístrojového vybavení pro veřejná pozorování (např. pro pozorování Slunce)

Bankovní účet

Pro platbu členských příspěvků má Klub astronomů Liberecka zřízen účet u FIO Banky 2500452467/2010. Jako variabilní symbol se použije číslo členské průkazky.

Výše ročních členských příspěvků do České astronomické společnosti je pro výdělečně činné Kč 500, pro ostatní (studenti, důchodci, …) 400. Pobočkové příspěvky (nad rámec kmenových do ČASu) jsou po obě skupiny nulové.